Louvre Müzesi, dünyanın en büyük ve en kapsamlı sanat müzesidir. Louvre Müsesi Piramidi, 16 Mayıs 2019’da hayatını kaybeden ünlü mimar Ieoh Ming Pei tarafından tasarlanmıştır. Fransa’nın başkenti Paris’te Louvre Sarayı’nda kurulmuştur. Şehrin içinden geçen Sen Nehri’nin kıyısında yer alır. Müze koleksiyonunda 554 bin civarında eser bulunmakla beraber yaklaşık 35 bin tarihi eser sergilenmektedir. 2017 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen sanat müzesi seçilmiştir.

Louvre Müzesi , Fransa/Paris

BİNA TARİHİ VE YAPISI

Fransız ihtilalinden sonra 1893 yılında Fransa’da açılan ilk devlet müzesi olan Louvre Müzesi; ismini İngilizce güç, kuvvet anlamına gelen “Lower” kelimesinden almaktadır. 13. yy başlarında (1204) yapımına başlanmıştır ve ilk şeklinin inşası dönemin kralı II. Philippe tarafından kale olarak yaptırılmış fakat şehrin hızla gelişip kale sınırlarını aşması sonucunda yapı savunma özelliğini kaybetmiştir. 15. yy ‘da Loire’nin kıyısına taşınmış ve uzun bir süre bakımsız kalmıştır. Bu sebeplerle 1546 yılında I. François’in emriyle Fransız krallarının resmî konutu olarak kullanılması adına saraya çevrilmiştir.

Louvre Müzesi
Louvre Müzesi Piramidi mimarı, Ieoh Ming Pei

1564 yılında; 8 bölümden oluşan müzenin Tuileries bölümünün yapımına başlanmış, ancak III. Napolyon zamanında tamamlanabilmiştir. Defalarca genişletme çalışmaları geçirdikten sonra 1682 yılında XIV. Louis’nin Versay Sarayı’na taşınma kararı vermesiyle beraber Louvre, aralarında Yunan ve Roma medeniyetlerinden kalma önemli eserlerin de bulunduğu kraliyet koleksiyonun sergilenmeye başladığı müze olmayan ama aynı işlevi gören bir yer haline gelmiştir. Daha sonra yaklaşık 10 yıl kadar kullanıldıktan sonra 1692 yılında kraliyet adına kurulmuş olan edebiyat ve heykeltıraşlık okulları buraya taşınmış ve 100 yıl boyunca burada eğitime devam etmişlerdir. 7 Kasım 1793’te ise tam anlamıyla müze haline getirilmiştir. 1871 yılında büyük bir yangına maruz kalan yapı, çeşitli tamirat ve değişiklik çalışmalarıyla 1932 yılında şimdiki halini almıştır.

BÖLÜMLERİ

Bina içeriği tarih öncesi çağlardan bugüne kadar gelen dünyaca ünlü ve önemli sanat eserlerini barındırmaktadır. Müzedeki eserlerin çeşitliliği nedeniyle müze Sully, Richelieu ve Denon isminde 3 ayrı kanata ve Yakın Doğu eserleri, Mısır eserleri, Yunan, Roma ve Etrüks medeniyeti eserleri; çizimler ve heykeller; dekoratif sanatlar, İslam sanatı eserleri ve tablolar olarak sınıflandırılmış 8 bölüme ayrılmaktadır. Her bölüm içerisinde farklı kültürlere medeniyetlere ait eserler bulunmaktadır. Her bir bölümün başında müzedeki eserlerin korunması amacıyla müze müdürüne bağlı olan yetkili ve sorumlu kişiler bulunmaktadır. Eserlerin çoğu camdan dolapların içerisinde sergilenmektedir. Müzenin çok zengin kütüphanesi, konferans salonu ve eğitim bölümü, eserlerin incelendiği ve yenilendiği laboratuvar ile sanat tarihi ve müzecilik konusunda eğitim yapan Louvre Müze Okulu da önemli kısımlarındandır.

Nike Heykeli

Yunan sanatları bölümünde; M.Ö. 2000 yılı ile M.S. 3. yüzyıl sanatlarına ve çinilerine rastlanmaktadır.

Doğu sanatları bölümünde; Heykel, Akat uygarlıklarından eserler mevcuttur.

Mısır sanatları bölümünde; Mısır’dan getirilen ve Kahire Fransız Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalarda ortaya çıkan, uygarlık örneklerinin tanınması bakımından önemlidir.

Sanat eserleri bölümünde; Ortaçağdan günümüze kadar gelen süsleme sanatı örnekleri bulunmaktadır.

Resim bölümünde; Ortaçağ Fransız ve Avrupa resim koleksiyonları vardır. Koleksiyon ilk olarak ilk olarak Kral I. François tarafından Michelangelo, Raphael, Leonardo De Vinci, Rosso, Primaticcio gibi ustaların eserleriyle başlamış ve 13. YY ile 19. YY arasında hızla büyümüş. Fragonard, Rembrandt, Rubens, Titian, Poussin ve David gibi sanatçıların eserleri görülmektedir. Bugün İtalyan, Fransız, İspanyol ressamlar başta olmak üzere dünyanın önde gelen sanatçılarının eserlerinden oluşan, aralarında Mona Lisa, Saint Jean Baptiste, Madame Récamier gibi eserlerin de bulunduğu koleksiyonun en değerli parçaları Louvre Müzesi Resim Koleksiyonu içerisinde sergileniyor.

Venus de Milo, Alexandros of Antioch

Heykel Bölümünde;  19. yüzyıl Fransız sanatının zamanımıza kadarki önemli eserlerini bulundurmaktadır. Winged Victory of Samothrace ve Venus de Milo gibi çok iyi bilinen heykel koleksiyonları da bulunmaktadır. Michelangelo, Raphael, Carracci gibi ustaların eserleri dışında zamanla, hatta özellikle Fransız İhtilali sonrasında hem antik heykeller hem de modern heykeller arasından pek çok değerli eser Louvre Müzesi heykel koleksiyonuna kazandırılmış ve 1824 yılında modern heykeller bölümü de ziyarete açılmıştır.

Yakın Doğu Sanatları bölümünde; Kuzey Afrika ve Orta Asya Coğrafyası’na ait, 9 bin yıllık bir periyodu temsil ediyor.

İslam Sanatları bölümü; Müzenin en yeni bölümlerinden biridir. 2012 yılında açılmıştır. İspanya’dan Güneydoğu Asya’ya uzanan bir coğrafyaya ait, 1300 yıllık bir dönemi kapsayan bölümde 3 binin üzerinde eserin sergilenmektedir.

MÜZEDE BULUNAN BAZI ÖNEMLİ ESERLER

Mona Lisa, Leonardo Da Vinci
 • Mona Lisa
 • Marsyas’ın Eziyeti Heykeli
 • Üç Güzeller Mozaiği
 • Mevsimler Mozaiği
 • Zeus Heykeli
 • Caracalla Büstü
 • Tiber Nehri
 • The Seated Scribe
 • İnsan Başlı Kanatlı Boğa
 • Üç güzeller Heykeli
 • Uyuyan Hermafrodit
 • Velletri Athenası
 • Cupid’in Öpücüğüyle Canlanan Psyche
 • Ölmekte Olan Köle ve İsyancı Köle
 • Türk Hamamı
 • Yıkanan Kadın
 • Semadirek Kanatlı Zaferi/Nike Heykeli
 • Versay Dianası
 • Hammurabi Kanunları
 • Büyük Sfenks
 • Venus De Milo
 • Heracles Heykeli
 • Rampin Binicisi
 • Auxxere Kadın
 • Halka Yol Gösteren Özgürlük
 • Medusa’nın Salı
https://www.instagram.com/p/CHPzusLn3m-/?igshid=1k47e4osmeuj0

One thought on “Louvre Müzesi

 1. Geri bildirim: Rokoko Dönemi-Archi101

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir