İçindekiler

Bauhaus Sanat Akımı Nedir

Çoğumuzun sadece büyük bir yapı market ismi olarak bildiği Bauhaus’u bu yazımızda siz değerli okuyucularımızla beraber inceliyoruz

Modernleşmenin tasarımı olarak tanımlanan Bauhaus Sanat Akımı, bir eğitim hareketinin ya da bir stilin ötesinde, 1850 yılından bu yana Avrupa’da yürürlükte olan ekonomik, kültürel ve toplumsal modernleşme programını ifade etmektedir. Yeni bir hayatın tasarlanacağı inancını temsil eden Bauhaus Sanat Akımı, Almanya’nın kültürel nüfuz politikaları kapsamında bir çok alana yansımaktadır.

Endüstri çağında oluşan tarza yönelik, sanat ile sanatçının işlevi üzerinde durulan bütün çalışmalara öncülük etmiştir. Sanat ve zanaatın bütün kaynaklarının insanların yararına kullanılmasını hedefleyen Bauhaus Akımı, herhangi bir ürünün tasarımında estetik kaygılar ile ürünün içeriğinden çok fonksiyonuna yönelik olan ihtiyaçlardan hareket edilmesini benimsemiştir. Bauhaus Akımı düşüncesine göre, bir şey belirlenen amaca göre tasarlandığı zaman ürünün güzelliği de kendiliğinden doğacaktır.

Bauhaus Sanat Akımı Okulu

1919 yılında Henry Van de Velde tarafından Almanya’nın Weimar kentinde kurulan ve Bauhaus Sanat ve Tasarım Okulu bu akımın seyrinde büyük rol almıştır. 1919 ile 1925 yılları arasında Weimar’da kurulan Bauhaus Okulu, 1932 yılına kadar Dessau’da, 1932 ile 1933 yıllarında da Berlin’de  faaliyet göstermiştir.

Kurulmasındaki temel hedef kombine mimarlık okulu ve güzel sanatlar akademisi yaratılmak olan Bauhaus Sanat Akımı, birinci dünya savaşı sonrasında Gropious’a göre yeni bir tarzın ve stilin başlaması gerekliliğine ilişkin düşüncesine göre şekillenmiştir. Gropious’a göre eskiye nazaran çok daha kalıcı, ucuz ve fonksiyonel ürünlerin üretileceği bir stil yaratılmalıdır. Ve bu da Bauhaus Sanat Akımı ile mümkün kılınabilir. Sanat, zanaat ve fonksiyonu birleştirmek isteyen Gropious, sanatsal ve fonksiyonel ürünler yaratmak amacındadır.

En büyük etki alanlarından biri mimari olan Bauhaus Akımı, şehir planlama ve endüstriyel tasarım konularında da büyük yenilikler getirmiştir. Yeni ve büyük bir mimari akım olan Bauhaus Sanat Akımı, sanatın neredeyse bütün kollarını etkilemiştir. Mimari eğitimin yanında şehir planlaması ve vazo tasarımı gibi eğitim imkanlarının da sunulduğu Bauhaus Sanat Okulunda çocuk mobilyası ve fotoğrafçılık gibi alanlarda da eğitim programları içermektedir. Sanat ile zanaat arasında yaşanan ayrık düşünceyi ortadan kaldırma amacında olan Bauhaus Sanat Akımı Okulu, teknolojik gelişmeleri büyük ölçüde kullanarak çalışmalarına yön vermiştir.

bauhaus sanat akımı

Buguün okullarımızın en temel derslerinden biri olan temel tasarım dersi de fikir olarak Bauhaus Sanat Akımı Okulunda doğmuştur ve günümüzde mimarlık okullarının büyük bir kısmı tarafından bu fikir benimsenmiştir. Nesnel yaklaşımı özünde temel edinen Bauhaus, okula gelen öğrencilerin, öğretmenleri ile beraber bir başkasını taklit etmemeden özgün fikirler üretmeleri gerektiğini söylemektedir.

Birinci Dünya Savaşı bitiminden itibare dünyaya yeni ve daha farklı bir bakış açısı sunan Bauhaus Akımı Okulu; sanat, zanaat ve endüstrinin birleşimini oluşturmaya çalışmıştır. Bu üç birleşimin sağlanması ile en güçlü ve en etkili tasarımların ortaya çıkacağını iddia eden Okul, çalışmalarını da bu yönde yürütmeye başlamıştır. Bu nedenle de Okulun modernist sanat çizgisi de oturmaya başlamıştır.

1919 yılından 1928 yılına kadar Walter Groius yönetiminde olan Bauhaus Sanat Akımı Okulu, 1928 yılından 1930 yılına kadar Hannes Mayer, 1930 ile 1933 yılları arasında Mies van der Rohe tarafından yönetilmiştir. 1933 yılında ise nazi rejiminin öncüsü olan isim  Adolf Hitler’in talimatı ile Bauhaus Sanat Akımı Okulunu kapatılmıştır.

Bauhaus Sanat Akımı Okulu kapatıldıktan sonra, öğretmenlerin geneli de Amerika’ya gitmiştir. Burada Bauhaus Sanat Akımını tüm dünyaya yaymayı başarmışlardır.

Bauhaus ve Mimarlık

Okul mimarlıktan ziyade bir tasarım okuludur. Bir mimarlık okulu olmasının yanısıra zanaatların önemsendiği ve bütün tasarım disiplinlerini  kapsayan bir okul olmuştur. Temelinde zanaat ile sanatı birleştirmek olan Bauhaus Akımı, mimarlığı da bir araştırma nesnesi olarak ele almıştır. Bauhaus Sanat Akımı Okulun Bütün sanatların birleşmiş olduğu en temel nokta binalardır düşüncesine sahiptir.

Okulun temel amacında yetiştirdiği sanatçıyı içerisinde yaşamış olduğu sosyal hayatın üzerinde biçimlendirmek ve ona belli başlı düşünce ve sorumlulukları yüklemektir. 20. Yüzyılın başlarında sanat tasarımı ile mimarlık eğitimi veren Bauhaus Sanat Akımı Okulu ilerleyen dönemlerde farklı yaklaşımlar üzerine kendini geliştirmiştir.

Bauhaus Akımının Öncüleri

Walter Gropius

Henry Van de Veld

Ludwig Mies Van der Rohe

Vasili Kandinski

Paul Klee

Hannes Meyer

Oskar Schlemmer

Josef Albers

Max Bill

Anni Albers

Marianne Brandt

Gunta Stölzl

Tüm yazılarımız için tıklayın

Bizimle iletişime geçin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir