İçindekiler

Gize Piramitleri

Anıt mezar olarak inşa edilen Gize Piramitleri, Mısır‘ın başkenti Kahire’nin Gize semtinde bulunur ve 3 yapının birleşmesiyle oluşmuştur.

  1. Keops Piramidi
  2. Kefren Piramidi
  3. Mikerinos Piramidi
Havadan Mısır Gize Piramitleri Kompleksi

Keops Piramidi

Keops Piramidi, Khufu Piramidi ya da Büyük Piramit; günümüzde Mısır’ın başkenti Kahire’nin bir parçası olan Gize’yi çevreleyen, antik “Gize Mezar Kenti”nde bulunan üç anıtsal piramitten en eski ve en büyük olanıdır. M.Ö. 2551-2560 yılları civarında yapıldığı düşünülen bu anıtsal kompleks, Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olup, bu yedi harika içinde günümüze kadar ulaşan tek eserdir.

gize piramitleri
Mısır Keops Piramidi

Bu piramidin Mısır Firavunu Khufu adına bir anıtsal mezar olarak inşa edildiğine inanılır ve yapımının yaklaşık yirmi yıl sürdüğü öne sürülmektedir. 20. yüzyıl başlarına dek, yani 3800 yıl boyunca hacmi ve kütlesi bakımından Dünya’daki en büyük insan yapımı yapı olarak kabul edilmiş ve yükseklik rekoru 4000 yıl boyunca egale edilememiştir. Büyük Piramidin orijinal halinde dış kısmı taş levhalarla kaplıdır. Günümüzde bu kaplama tabakası mevcut değildir.

Büyük Piramit’in inşa tekniği hakkında günümüzde çeşitli varsayımlar bulunmaktadır. İnşa tekniği hakkındaki varsayımlardan birine göre yapılan spiral bir rampadan çıkarılan taş bloklar üst üste konuyordu. Rampa çamur kaplanıyor, sulanıyor ve taş bloklar itilerek kaydırılabiliyordu. Bir başka varsayıma göre ise taş bloklar dev manivelalarla kaldırılıyordu.

Mısır Keops Piramidi’nin kesiti ve iç yapısı

Büyük Piramit’in içinde üç oda saptanabilmiştir. Bunlardan yapının en altındaki oda, muhtemelen bitirilmemiş haldeki, piramidin üzerine inşa edildiği temel kayasının oyulmasıyla oluşturulmuş odadır. Sonradan “Kral Odası” ve “Kraliçe Odası” adları yakıştırılan odalar ise piramidal yapının üst kısmında yer alırlar. Büyük Piramit aslında, iki tapınaktan, bu iki tapınağı birbirlerine bağlayan bir yoldan, piramit çevresindeki Mastaba adı verilen çeşitli küçük mezarlardan ve piramitlerden oluşan bir yapılar kompleksinin bir parçasıdır. Mısır’ın Eski İmparatorluk döneminden kaldığı sanılan bu taş eser, doğa koşullarının yıpratıcı etkilerine binlerce yıl karşı koyabilmiş olup, gizemleri bir bir ortaya çıkarılmakla birlikte, henüz tam olarak anlaşılamamış dev bir eser olarak varlığını sürdürmektedir.

Piramidin zeminindeki kaplama taşları
Piramidin kaplamasında kullanılan bir taş.

İnşası Hakkındaki Varsayım

Piramidin inşa konusundaki gizemlerinden biri inşanın nasıl planlandığıdır. John Romer’in düşüncesine göre, eski Mısırlılar bu yapıda da diğer yapılarda uygulamış oldukları yöntemi uygulamışlardı: Planı ya da ana planın parçalarını yapıma girişmeden önce ölçekler kullanarak zemine çizmişlerdi. John Romer kitabının bir bölümünü başlı başına bu konuya ayırmıştır; bölümde böyle bir planın mevcudiyetinin fiziksel kanıtlarını ortaya koymaya çalışmıştır.

Piramidin Herodot’un anlattıklarına göre tasvir edilen inşası

Tarihçi Herodot’a göre, ağır granit blokları piramidin üst bölümlerine çıkarmak için 925 metre boyunda, 19 metre genişlikte bir rampa yapılmıştır.

Kefren Piramidi

Mısır Kefren piramidi ve SfenksGize

Piramidin boyu 143,5 metre, eğimi 53,2 derecedir. Firavun Kefren’in oğlu Mikerinos’un yaptırdığı düşünülmektedir. En önemli özelliği piramidin en üst bölümündeki koruyucu kaplamalarının bozulmadan günümüze kadar gelmesidir. En üstündeki taş 36 tondur ve bu taşın oraya nasıl konduğu hala çözülememiştir.

Keops’a göre daha ufak olmasına rağmen yüksek bir zemine oturtulduğundan daha büyük durur. Yerin en altında kral odası vardır. En üstte ise kraliçe odası vardır.

Mikerinos Piramidi

Mısır Mikerinos Piramiti

Mikerinos Piramidi, Gize Piramitlerinin en küçüğüdür. Piramit, Mikerinos öldükten sonra oğlu Shepseskaf tarafından bitirtilmiştir. Piramit 65,5 m yüksekliğindedir. Mikerinos’un, Kefren Piramidi ve Keops Piramidinden diğer bir farkı, defin odasının aşağı oda olmasıdır.

Şaşırtıcı Gize Piramitleri Detayları

● Blokların taşınmasını sağlayan rampaları, piramitlerin çevresinden kaldırmak bile birkaç yıl sürmüş olabilir.
● Piramitler matematik, astronomi ve coğrafya gibi pek çok bilimin harmanlanmasıyla inşa edilmiş yapılar. Piramitler kimin adına yapılmışsa onun sadece tahta çıktığı ve doğduğu günlerde piramitlerin içerisine güneş girmesi de bunu kanıtlıyor.
● Taşları dizerken kullanılan eğim derecesi binde bir oranında bile kaysaydı taşlar zirvede kusursuz bir şekilde birleşemezdi. Bu durum, inşa sırasında düşündüğümüzden daha çok hassasiyet gösterildiğini bize kanıtlıyor.
● Piramitler güneş saati işlevi görmekteydiler.
● Piramitlerin içinde elektromanyetik dalga yoğunluğu daha fazla. Araştırmalara göre piramitlerin içerisinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanılabilir, hatta telefonlarınız bile daha iyi çekebilir.
● Uzaydan çekilen kızılötesi fotoğraflar, daha çok gizemin keşfedilmesi gerektiğini söylüyor! Bu fotoğraflara göre aynı bölgede, kumların altında 17 piramit ve antik şehir de var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir