• İÇİNDEKİLER
    • Giriş
    • Enstalasyon Nedir?
    • Mobilya-Enstalasyon Etkileşimi

Konut, en genel tanımıyla insanların korunma, barınma ve güvenlik gibi öncelikli gereksinimlerini karşılayan yapıdır. İnsanlığın en ilkel çağlarından itibaren, insanların kendilerini o dönemin zor şartlarından korumak amacıyla sığındıkları, saklandıkları ve hayatlarını sürdürdükleri, günün olanak ve koşullarına göre şekillenen yaşama birimleridir. Böylesine temel ihtiyaçlarla ortaya çıkmış bu yapı anlayışı, kullanılan mobilyalar / donatılar ve korunma ihtiyacının giderilmesi ile oluşan ihtiyaçlara da cevap verebilecek şekilde zamanla evirilmiştir.

Tribeca Loft, Location: New York NY, Architect: Andrew Franz Architect

Selin Üst’ün ‘’Konutlarda İç Mekan İle Mobilya Etkileşimi Bağlamında Mobilyaya Dair Özelliklerin İncelenmesi’’ makalesinde dediği gibi ‘’…Çok sayıda işlevin bir araya gelmesi, konut iç mekân düzeninde yoğun bir programlamayı ve çözümü gerektirmekte, bu noktada mekan içinde tercih edilen donatıların özellikleri önem kazanmaktadır.’’ Konut iç mekanları ile bu mekanlardaki yaşamsal faaliyetlerin kolaylaştırılması amacıyla üretilen mobilyaların uyumu; kiracılık, sık konut değiştirme, her konuta göre yeni mobilya alamama, fiyat öncelikli konut ve mobilya seçimi gibi pek çok sebepten dolayı sağlanamamaktadır. İki bölümden oluşacak yazı serisinin bu ilk bölümünde, mobilya denildiğinde akla gelen basit düzeyde iç mekanı dekore etme kısmından ziyade enstalasyon kavramı çerçevesinde ortaya çıkan daha geniş bir perspektife odaklanacağız

Enstalasyon Nedir?

Türkçedeki karşılığı ”yerleştirme” anlamına denk gelen entalasyon terimi; Cumming (2006, s.483) tarafından sergi mekânını içeriğine katan sanat işi olarak tanımlanırken, görsel sanatlardaki genel kullanımı anlam ve algı düzleminde birbiriyle ve içinde bulundukları mekânla ilişkili nesnelerin bir arada sergilenmesidir. Nicolas De Oliveira, Nicola Oxley ve Michael Petry’nin ”Yeni Milenyumda Enstalasyon Sanatı” adlı kitabında günümüzde sanatçılar ve küratörlerin, çok geniş bir yelpazeye yayılmış araçlarda birbiriyle ilintili etkinlikleri tanımlamak için bu terimden yararlandığından bahsedilir. Ayrıca enstalasyon sanatının, “müdahale, etkileşim, iç mekân sanatı, atmosfer oluşturma, etkinlik ve proje” gibi başka terimleri kapsamaya başladığı üzerinde durulur.

Mobilya – Enstalasyon Etkileşimi

Özellikle 1970’lerden sonra sıkça adından söz ettiren enstalasyon, mekâna özgü değerlerin ve izleyici deneyiminin ağırlıklı olduğu bir sanat olarak gelişim göstermiştir. Gündelik yaşam nesnelerinin sanatın bir parçası olması ile birlikte mobilyanın sanat alanı çerçevesinde kullanışlılığı artmıştır. Bu bağlamda değerlendirilen mobilya, ihtiyaçların karşılandığı nesneler olmaktan uzaklaşıp yeni bir işlev alarak sanatsal değeri ve anlamı ile var olmaktadır. Bunlara örnek olarak mobilya-enstalasyon etkileşimli tasarımlar gösterilebilir. Bu ürünler hem geleneksel mobilya tasarımı hem de enstalasyon sanatının sahip olduğu nitelikleri kullanan hibrit bir yapıdadır.

 In Orbit, Almanya, Düseldorf’daki K21 Standehaus Müzesi
Houstan Rice Üniversitesi Sanat Galerisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir