Brütalizm Nedir? Brütalist mimari; Sanayi Devriminden sonra 1950-1980 yılları arasında, eski mimari geleneklerden uzaklaşarak tamamen modern mimariye yönlenen bir mimari