Mimarlar, bir konut tasarlarken yapı sahibinin isteklerini, konutu tasarlayacağı arsanın verileriyle değerlendirerek mimari çözüm açısından en yararlı olacak şekilde tasarım