Renkler ve Mimari Renkler ve mimari birbiriyle bütünleşmiş iki kelimedir. Mimarlık ve mekan algısı, tüm duyu organlarının aktif olarak rol