Ekspresyonist Mimari Nedir? Ekspresyonist mimarlık veya dışavurumculuk mimarisi, modern mimarlık akımlarındandır. I. Dünya Savaşı sonrasında Almanya’da ortaya çıkmıştır. 1890’larda ekonomik