Orta Doğu’da 7. yy’da başlayan İslam Mimarisi; İran, Kuzey Afrika, İspanya gibi farklı coğrafyalarda büyük değişimler ile kendini göstermektedir. Bu