An­te­mi­yon; Yunanca’dan dilimize geçmiştir (anthos: çiçek). Eski Yunan ve Roma mimarlıklarında, mermer antefikslerde ya da silmelerde görülen, hanımelini andırır
oymalı bir çeşit süsleme.

Antemiyon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir